Skip to content

RHIZOM

RHIZOM er 8B´s dynamiske udstillingsserie og -platform.

RHIZOM er en henvisning til Deleuzes horisontale verdensforståelse, hvor tid og sted opstår i relationen og som en del af et netværk. RHIZOM peger på kunsten som et netværk af rødder, der vokser nedefra og ud til alle sider. Fortællingen opstår i handlingen, i mødet mellem kunstnere og mellem materialer, mens fortolkningen er en aktiv sansende selektion. Med RHIZOM som den første del af titlen på udstillingerne peges på, at den kan betragtes som en del af et netværk af udstillingssteder, som popper op omkring i verden, når der byder sig en mulighed gennem tilfældige møder mellem billedkunstnere på udebane og med base i materialiteten. RHIZOM er et udstillingssted, som er vokset ud af et artist-in-residence for billedkunstnere, der for en tid udtrykker sig med afsæt i ler og tråd.

Sorry, nothing found.